Klauzula informacyjna

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Szczegóły zamieszczamy poniżej.

Administratorem danych osobowych

Administratorem JEST  AGATA RASZKIEWICZ PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ USŁUGI WIELOBRANŻOWE „AGAT GROUP” AGATA RASZKIEWICZ, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE,  WROCŁAW, UL. BUDZISZYŃSKA, NR 35, LOK. 26,  NIP: 9281760858, REGON: 021091064.  („Administrator”).

Rodzaj przetwarzanych danych

Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych: imię, nazwisko,  adres mailowy.

Źródło danych

Państwa dane osobowe zbieramy bezpośrednio od Państwa w momencie, kiedy wypełniacie Państwo formularz kontaktowy.

Cel przetwarzania:

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jakim jest m.in. udzielenie informacji  na zadany temat, przedstawienie szczegółów oferty  uczestnictwa w projektach (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:

Przekazanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Państwa dane osobowe nie  będą  przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Przetwarzanie danych osobowych automatycznie (w tym poprzez profilowanie)

Państwa dane osobowe nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania

Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane:

Prawa przysługujące w związku z ochroną danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do:

W przypadku gdy macie Państwo zastrzeżenia co do sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane, prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z nami elektronicznie poprzez adres
e-mail: sekretariat@agat-group.pl  lub pod adresem pocztowym siedziby Administratora wskazanym powyżej.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Brak podania tych danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości przesłania wiadomości za pomocą formularza.

Polityka prywatności

Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych w naszych serwisach internetowych oraz w ramach świadczenia przez nas innych usług, w tym klauzule informacyjne dla poszczególnych kategorii osób/usług, zostały określone w naszej Polityce prywatności.