Czy szpitale powinny zatrudniać ochroniarzy?

2023-10-04 Agat

Bezpieczeństwo w szpitalach jest jednym z najważniejszych usług, jakie oferują firmy ochroniarskie. Ze względu na liczbę osób wchodzących i wychodzących ze szpitala, zabezpieczenie tego typu obiektu jest skomplikowane. Szpitale potrzebują ochroniarzy na miejscu przez całą dobę, aby zapewnić bezpieczeństwo lekarzy, personelu i odwiedzających. Obejmuje to ochronę zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektu. Przyjrzyjmy się niektórym aspektom, które są w gestii ochroniarzy pracujących w szpitalach.

Ochrona przez całą dobę w czułych obszarach

Obszary, w których przebywa wiele osób, takie jak recepcja czy poczekalnia, są szczególnie narażone i zwykle panuje tam chaotyczna atmosfera. Takie miejsca są przez całą dobę monitorowane przez ochronę patrolującą teren. Ochroniarze dbają o bezpieczeństwo wszystkich obecnych i neutralizują potencjalne zagrożenia.

Ograniczanie dostępu

Szpitale są otwarte dla ludzi. Ze względu na swoją otwartość, system jest podatny na nieautoryzowany dostęp. Kontrolowany dostęp jest konieczny w niektórych obszarach szpitala, aby zapewnić bezpieczeństwo personelu i pacjentów. Ochroniarze mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że tylko upoważnieni pracownicy mają dostęp do określonych miejsc. Sprawdzają oni karty identyfikacyjne i karty dla odwiedzających, dopiero potem pozwalają na wejście. Laboratoria, oddziały intensywnej terapii, pomieszczenia ochrony są wyznaczone jako miejsca z ograniczonym dostępem. Każda osoba próbująca dostać się do tych miejsc bez zgody zostanie zatrzymana i wyproszona. Aby zapewnić podwójną warstwę zabezpieczeń, w miejscach o wyższym poziomie bezpieczeństwa instalowane są czytniki kart i skanery linii papilarnych.

Zapewnianie bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Szpitale są szczególnie narażone na pożary z powodu obecności chemikaliów, butli z tlenem i innych łatwopalnych gazów. Niewłaściwe ich użycie przez lekarzy lub personel może stanowić zagrożenie dla mienia i życia ludzkiego. Problem ten jest dodatkowo potęgowany przez fakt, że szpital jest miejscem przebywania wielu pacjentów z problemami zdrowotnymi, co czyni ich szczególnie podatnymi na zagrożenia. Ochrona jest odpowiedzialna za identyfikację i zapobieganie takim sytuacjom oraz pożarom. Regularnie sprawdzają gaśnice, aby upewnić się, że nie są przeterminowane. W razie wybuchu pożaru lub gdy ogień zaczyna się szybko rozprzestrzeniać, dbają o bezpieczne ewakuowanie wszystkich osób. Gdy pożar wybucha, zazwyczaj są pierwszymi, którzy przybywają na miejsce zdarzenia.

Zatrudnienie profesjonalnych mobilnych usług ochrony na terenie szpitala da Ci spokój ducha. Sprawi to również, że Twój szpital będzie wyglądał bardziej profesjonalnie. Agat Group zapewnia wyszkolonych specjalistów od bezpieczeństwa z dużym doświadczeniem w zakresie ochrony szpitali. Prosimy o kontakt.