Kompleksowe zabezpieczenie budynków z AGAT GROUP

2023-04-12 Agat

W dzisiejszym szybko rozwijającym się świecie łatwo jest przeoczyć znaczenie fizycznego zabezpieczenia obiektów należących do Twojej organizacji. AGAT GROUP, wiodący dostawca usług związanych z ochroną i sprzątaniem biur we Wrocławiu, Bydgoszczy i Trójmieście, rozumie konieczność kompleksowego podejścia do zabezpieczania budynków. Łącząc kluczowe elementy z dwóch dostarczonych przez Ciebie artykułów, możemy przedstawić niezbędne składniki solidnej strategii fizycznego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie drzwi i alarmy

Upewnij się, że wszystkie punkty wejścia i wyjścia, w tym okna, mają odpowiednie zamki i czujniki uruchamiające alarmy. Regularnie kontroluj, sprawdzaj i testuj te alarmy, oraz zapewnij awaryjne źródło zasilania na wypadek zaniku prądu.

Kontrola dostępu

Wdrożyć systemy kontroli dostępu, takie jak klucze, karty magnetyczne, identyfikatory i skanery biometryczne, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi. Systemy te powinny dostarczać śladów audytu umożliwiających monitorowanie wejść i wyjść z budynku.

Monitoring wideo (Telewizja przemysłowa (CCTV))

Zainstaluj nowoczesne systemy monitoringu wideo z wysokiej jakości obrazem zdalnie monitorowanym. Kamery powinny być widoczne, aby odstraszać potencjalne zagrożenia, a nagrywanie powinno odbywać się ciągle lub po aktywacji alarmu lub detekcji ruchu.

Monitoruj obszary nieruchomości za pomocą kamer, które automatycznie przełączają się między trybem dziennym a nocnym. Przeglądaj zasięg kamer i harmonogramy monitorowania, aby zapewnić kompleksowe nadzorowanie.

Oświetlenie

Oświetl całą nieruchomość za pomocą wystarczającego, nakładającego się oświetlenia, aby zniechęcić przestępców i wspomóc personel ochrony. Zabezpiecz źródło zasilania dla systemów oświetlenia i regularnie testuj oświetlenie awaryjne i rezerwowe.

Systemy komunikacji i informatyczne

Stworzyć niezawodne, bezpieczne systemy komunikacji z redundancją, aby zapewnić szybką reakcję na alarmy i nieautoryzowany dostęp. Ogranicz dostęp do systemów komputerowych i sprzętu tylko dla upoważnionego personelu.

Utylizacja dokumentów i urządzenie elektroniczne

Bezpiecznie usuwaj przestarzałe dokumenty i urządzenia elektroniczne, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do wrażliwych informacji. Korzystaj z renomowanych firm zajmujących się e-odpadami do usuwania starego sprzętu

Personel

Szkol pracowników w zakresie reagowania na sytuacje zagrożenia i zgłaszania podejrzanych zachowań. Zatrudniaj pracowników ochrony do sprawdzania identyfikatorów, monitorowania punktów dostępu i patrolowania terenu, jednocześnie rejestrując raporty i dostosowując trasy patrolowania, aby uniknąć przewidywalności.

Otoczenie budynku i bariery fizyczne

Oceń układ budynków i terenów pod kątem potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa. Zainstaluj ogrodzenia, słupki, bramy i inne przeszkody, aby utrudnić bezprawne wtargnięcie i zabezpieczyć newralgiczne obszary.

Zarządzanie dostępem

Utrzymuj sprawne zamki, karty wstępu, breloki, zamki szyfrowe i zamki szyfrowe na terenie całej nieruchomości. Regularnie aktualizuj kody dostępu i przeprogramowuj urządzenia elektroniczne, aby zwiększyć bezpieczeństwo.

Komunikacja w przypadku naruszenia zabezpieczeń

Ustal wyraźne procedury powiadamiania personelu i ochrony o naruszeniach zabezpieczeń i bezprawnym wtargnięciu. Zapewnij, że personel zrozumie politykę organizacji w zakresie zgłaszania problemów związanych z bezpieczeństwem.

Korzystając z profesjonalnych usług związanych z ochroną i sprzątaniem biur oferowanych przez AGAT GROUP, możesz mieć pewność, że Twoje obiekty są odpowiednio zabezpieczone przed potencjalnymi zagrożeniami. Zaufaj nam w kwestii wdrożenia kompleksowej strategii zabezpieczenia fizycznego dostosowanej do potrzeb Twojej organizacji.