Najważniejsza lista kontrolna zabezpieczeń budynków od AGAT GROUP

2023-04-17 Agat

W dzisiejszym coraz bardziej złożonym krajobrazie zabezpieczeń, ważniejsze niż kiedykolwiek jest zapewnienie odpowiedniej ochrony obiektów Twojej organizacji. AGAT GROUP, wiodący dostawca usług związanych z ochroną i sprzątaniem biur we Wrocławiu, Bydgoszczy i Trójmieście, zdaje sobie sprawę z konieczności kompleksowego podejścia do zabezpieczania budynków. Przygotowaliśmy rozszerzoną Listę Kontrolną Zabezpieczeń Budynków, która pomoże Ci skutecznie chronić twoj obiekty.

Zabezpieczenie drzwi i alarmy

 • Zamontuj wysokiej jakości zamki we wszystkich punktach wejścia i wyjścia, w tym w oknach.
 • Wykorzystaj czujniki uruchamiające alarmy w przypadku naruszenia drzwi lub okien.
 • Regularnie kontroluj, sprawdzaj i testuj systemy alarmowe.
 • Zapewnij awaryjne źródło zasilania dla alarmów na wypadek zaniku prądu.
 • Zabezpiecz ważne pomieszczenia, takie jak centra danych i magazyny dokumentów, dodatkowymi alarmami.

Kontrola dostępu

 • Wprowadź systemy kontroli dostępu, takie jak klucze, karty magnetyczne, identyfikatory i skanery biometryczne.
 • Monitoruj i ograniczaj dostęp tylko do upoważnionego personelu.
 • Utwórz ścieżkę audytu, aby śledzić aktywność wejścia i wyjścia.
 • Wdrożyć wieloskładnikowe uwierzytelnianie dla obszarów o wysokim poziomie zabezpieczeń.
 • Regularnie aktualizuj kody dostępu i uprawnienia.

Monitoring wideo

 • Zainstaluj wysokiej jakości zdalnie monitorowane systemy monitoringu wideo.
 • Ustaw kamery tak, aby obejmowały wszystkie kluczowe obszary nieruchomości.
 • Upewnij się, że kamery są widoczne, aby odstraszyć potencjalne zagrożenia.
 • Wykorzystuj kamery, które nagrywają ciągle lub aktywują się po uruchomieniu alarmu lub detekcji ruchu.
 • Regularnie przeglądaj i konserwuj sprzęt do monitoringu.

Oświetlenie

 • Oświetl całą nieruchomość za pomocą wystarczającego, nakładającego się oświetlenia.
 • Zabezpiecz zasilanie systemów oświetleniowych przed manipulacją.
 • Regularnie testuj oświetlenie awaryjne i rezerwowe.
 • Wykorzystaj oświetlenie z czujnikami ruchu w newralgicznych miejscach.
 • Upewnij się, że oprawy oświetleniowe są odporne na warunki atmosferyczne i trwałe.

Systemy komunikacji i IT

 • Ustanów niezawodne, bezpieczne systemy komunikacji dla alarmów i personelu ochrony.
 • Wdrożyć redundancję, aby zapobiec awariom komunikacji.
 • Ogranicz dostęp do systemów komputerowych i sprzętu tylko do upoważnionego personelu.
 • Regularnie aktualizuj oprogramowanie i sprzęt, aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo.
 • Opracuj i utrzymuj plan zabezpieczeń cybernetycznych w celu ochrony cyfrowych zasobów Twojej organizacji.

Utylizacja dokumentów i technologii

 • Wdrożyć bezpieczne procedury utylizacji przestarzałych dokumentów i technologii.
 • Korzystaj z usług niszczenia dokumentów zawierających wrażliwe informacje.
 • Współpracuj z renomowanymi firmami zajmującymi się utylizacją zużytego sprzętu elektronicznego.
 • Opracuj wytyczne dotyczące bezpiecznego usuwania danych z urządzeń elektronicznych przed ich utylizacją.
 • Regularnie kontroluj i aktualizuj procedury utylizacji.

Personel

 • Szkol pracowników w zakresie protokołów bezpieczeństwa i reagowania na sytuacje zagrożenia.
 • Zatrudniaj profesjonalnych pracowników ochrony, którzy będą monitorować punkty dostępu i patrolować teren.
 • Wprowadź kontrole tożsamości dla wszystkich osób wchodzących na teren budynku lub miejsca.
 • Zachęcaj personel do zgłaszania podejrzanych zachowań lub obaw dotyczących bezpieczeństwa.
 • Okresowo przeglądaj i aktualizuj materiały szkoleniowe dla pracowników.

Stosując się do tej kompleksowej Listy Kontrolnej Zabezpieczeń Budynków, podejmiesz niezbędne kroki, aby chronić obiekty Twojej organizacji przed potencjalnymi zagrożeniami. Zaufaj AGAT GROUP w dostarczaniu profesjonalnych usług związanych z ochroną i sprzątaniem biur dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Nasze doświadczenie i dążenie do doskonałości pozwolą Ci utrzymać bezpieczne i dobrze utrzymane środowisko dla swoich pracowników i zasobów.