Outsourcing pracowników

Przejmowanie grup pracowniczych – outsourcing

Posiadamy duże doświadczenie w zakresie profesjonalnego przejmowania grup pracowniczych wchodzących w skład załogi danego przedsiębiorstwa. Ta nietypowa usługa polega na przejmowaniu pracowników działów pomocniczych i wspomagających zakład pracy. Pozwala to na znaczną redukcję zatrudnienia przy niezmniejszonej wydajności pracy, umożliwia znaczne uproszczenie rozliczeń z pracownikami i instytucjami państwowymi oraz zapewnia pełną gotowość do pracy całego zespołu, ze względu na zapewnienie zastępstw w przypadku choroby, czy też urlopu danego pracownika.

Dzięki tej usłudze przedsiębiorstwa współpracujące z naszą firmą uzyskują możliwość znacznego obniżenia kosztów bezpośrednich i pośrednich, uproszczenia procedur i rozliczeń, optymalizacji wyniku finansowego i przede wszystkim oszczędność czasu.

PRZEJMOWANYM PRACOWNIKOM GWARANTUJEMY:

  • zachowanie dogodnych warunków zatrudnienia,
  • zachowanie wszelkich świadczeń wynikających z zawartej umowy o pracę,
  • przejrzyste warunki zatrudnienia,
  • darmowe szkolenia,
  • możliwość rozwoju i awansu.