Przejmowanie grup pracowniczych

zatrudnienie

AGAT GROUP posiada duże doświadczenie w zakresie profesjonalnego przejmowania grup pracowniczych wchodzących w skład załogi danego przedsiębiorstwa. Ta nietypowa usługa polega na przejmowaniu pracowników działów pomocniczych
i wspomagających zakład pracy. Pozwala to na znaczną redukcję zatrudnienia przy niezmniejszonej wydajności pracy, umożliwia znaczne uproszczenie rozliczeń z pracownikami i instytucjami państwowymi oraz zapewnia pełną gotowość do pracy całego zespołu, ze względu na zapewnienie zastępstw w przypadku choroby, czy też urlopu danego pracownika.

Dzięki tej usłudze przedsiębiorstwa współpracujące z AGAT GROUP uzyskują możliwość znacznego obniżenia kosztów bezpośrednich i pośrednich, uproszczenia procedur i rozliczeń, optymalizacji wyniku finansowego i przede wszystkim oszczędność czasu.

Przejmowanym pracownikom gwarantujemy:
  • zachowanie dogodnych warunków zatrudnienia;
  • zachowanie wszelkich świadczeń wynikających z zawartej umowy o pracę;
  • przejrzyste warunki zatrudnienia
  • darmowe szkolenia
  • możliwość rozwoju i awansu