Socjotechniczne testy penetracyjne: Jak zabezpieczyć Twoją firmę przed cyberzagrożeniami

2023-10-18 Agat

Współczesne metody obrony przed cyber zagrożeniami ewoluują równie dynamicznie jak technologie informatyczne, które mają chronić. Mimo to, niezależnie od poziomu zaawansowania technologicznego, najsłabszym ogniwem w każdym systemie bezpieczeństwa pozostaje człowiek. Socjotechniczne testy penetracyjne skupiają się właśnie na tym aspekcie – badają reakcje ludzi na różnego rodzaju próby manipulacji oraz oszustw.

 1. Ludzka Podatność: Socjotechniczne testy penetracyjne uwydatniają, jak łatwo pracownicy mogą zostać wprowadzeni w błąd przez oszustów, którzy podszywają się pod zaufane osoby czy organizacje. Pomagają zrozumieć, jakie błędy popełniają ludzie pod wpływem stresu, nacisku czy po prostu z niewiedzy.
 2. Realistyczna Ocena Zagrożeń: Takie testy oferują firmie realistyczne spojrzenie na to, jakie są faktyczne zagrożenia. Dzięki nim można zidentyfikować, które metody socjotechniczne są najbardziej skuteczne w kontekście danej organizacji.
 3. Edukacja i Świadomość: Po przeprowadzeniu testu, pracownicy są bardziej świadomi zagrożeń, a firma ma możliwość przeprowadzenia skuteczniejszych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa informacji.
 4. Minimalizacja Ryzyka: Rozpoznawanie słabych punktów pozwala firmie skoncentrować swoje zasoby na eliminacji luk w systemie bezpieczeństwa, które mogą być wykorzystywane przez atakujących.
 5. Budowanie Kultury Bezpieczeństwa: Regularne testy i szkolenia pomagają w kreowaniu kultury bezpieczeństwa w organizacji, gdzie każdy pracownik rozumie swoją rolę w ochronie wrażliwych informacji i aktywów firmy.
 6. Utrzymanie Reputacji: W dzisiejszym świecie, gdzie wycieki informacji mogą zniszczyć reputację firmy, socjotechniczne testy penetracyjne mogą stanowić pierwszą linię obrony przed takimi zdarzeniami.

Socjotechniczne testy penetracyjne są nieocenionym narzędziem w arsenale każdej firmy dążącej do utrzymania najwyższych standardów bezpieczeństwa. Zapewniają one pełniejsze zrozumienie ludzkiego wymiaru w cyber bezpieczeństwie i pozwalają na skuteczniejsze przeciwdziałanie zagrożeniom. Poniżej przedstawiamy jak wygląda procedura prowadzenia socjotechnicznych testów penetracyjnych przez detektywów Agat Group:

 1. Umowa z klientem: Zanim rozpoczniemy jakiekolwiek działania, kluczowe jest podpisanie odpowiednich dokumentów, w tym umowy o poufności. Agat Group zapewnia, że wszystkie informacje pozostaną poufne i będą wykorzystywane wyłącznie w celach testowych.
 2. Wywiad z klientem: Nasi eksperci przeprowadzają rozmowy z klientem, by zrozumieć specyfikę działania firmy oraz jej potencjalne słabe punkty. To cenna wiedza, która kieruje naszymi dalszymi działaniami.
 3. Zbieranie dodatkowych informacji: Korzystając z różnych narzędzi i metod, gromadzimy dodatkowe dane, które mogą pomóc w identyfikacji luk w bezpieczeństwie firmy.
 4. Przygotowanie scenariusza: Na podstawie zgromadzonych informacji przygotowujemy kilka scenariuszy ataków socjotechnicznych. Klient ma wgląd w te propozycje i razem wybieramy najbardziej odpowiedni plan działania.
 5. Przeprowadzanie socjotechnicznego testu penetracyjnego: Detektywi z Agat Group, zgodnie z wcześniej ustalonym scenariuszem, przeprowadzają próby manipulacji, próbując uzyskać dostęp do wrażliwych informacji czy zasobów firmy.
 6. Wyniki testu w postaci raportu: Po zakończeniu testów, przygotowujemy szczegółowy raport. Nie tylko wskazujemy, gdzie występują luki, ale również proponujemy konkretne rozwiązania na przyszłość.
 7. Szkolenie pracowników: Wierzymy, że kluczem do skutecznej ochrony jest edukacja. Dlatego oferujemy specjalistyczne szkolenia dla pracowników klienta. Uczymy, jak rozpoznawać próby socjotechniczne i jak się przed nimi bronić.
 8. Przeprowadzenie ponownych testów: Po pewnym czasie, po wprowadzeniu zaleceń i przeszkoleniu pracowników, zalecamy przeprowadzenie kolejnych testów. Dzięki temu możemy zweryfikować skuteczność podjętych działań oraz aktualny poziom bezpieczeństwa firmy.

Z nami możesz czuć się bezpieczny